Zawody Okręgowe - zgłoszenia

       Zawody Okręgowe Beskidzkiego Okręgu Łowieckiego w roku bieżącym odbędą się w dniu 21 sierpnia (sobota) na strzelnicy w Brzeszczach i zorganizowane zostaną w pełnym pięcioboju myśliwskim z Myśliwską Osią Praktyczną (20 rzutków) według obecnie obowiązujących Prawideł strzelań myśliwskich.
    Ilość zawodników mogących startować w tych zawodach zostaje ograniczona do 120 osób (obowiązuje kolejność zgłoszeń).
    Koła łowieckie mogą zgłaszać drużyny 3 osobowe w klasach otwartej i powszechnej. Prawo startu mają również, zamieszkali na terenie Beskidzkiego Okręgu Łowieckiego, Koledzy posiadający klasę mistrzowską nie strzelający w drużynach, a także członkowie niestowarzyszeni oraz Diany bez względu na klasę.
   Klasyfikacja indywidualna w klasach powszechnej i mistrzowskiej oraz drużynowa w klasach otwartej i powszechnej.
   Zawody będą zorganizowane z zachowaniem odpowiednich procedur i ograniczeń, których należy przestrzegać a wynikających z przepisów prawa oraz wytycznych odpowiednich organów państwa, w szczególności Ministra Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego.
   Biorąc powyższe pod uwagę prosimy zarządy kół do zgłoszenia zawodników do dnia 16 sierpnia br. telefonicznie pod numerem 33 82-204-47 lub mail: zo.bielskobiala@pzlow.pl.