Zawody Okręgowe w Strzelectwie Myśliwskim

   W roku bieżącym ze względu na sytuację epidemiologiczną Zawody Okręgowe odbędą sięw dniu 2 sierpnia br. (niedziela) na strzelnicy w Goleszowie i zorganizowane zostaną w pełnym sześcioboju myśliwskim wg obecnie obowiązujących Prawideł strzelań myśliwskich.

   Ilość zawodników mogących startować w tych zawodach zostaje ograniczona do 90 osób (obowiązuje kolejność zgłoszeń).

   Koła łowieckie mogą zgłaszać drużyny 3 osobowe w klasach otwartej i powszechnej. Prawo startu mają również Koledzy posiadający klasę mistrzowską nie strzelający w drużynach, a także członkowie niestowarzyszeni oraz Diany bez względu na klasę.

   Klasyfikacja indywidualna w klasach powszechnej i mistrzowskiej, drużynowa w klasach jw.

   Zawody będą zorganizowane z zachowaniem odpowiednich procedur i ograniczeń, których należy przestrzegać a wynikających z przepisów prawa oraz wytycznych odpowiednich organówpaństwa, w szczególności Ministra Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego.

   Prosimy o zaapelowanie do strzelających aby na zawody przybyli bez osóbtowarzyszących (w dalszym ciągu obowiązuje zakaz organizowania zgromadzeń liczącychpowyżej 150 osób).

   Biorąc powyższe pod uwagę prosimy zarządy kół do zgłoszenia zawodników do dnia27 lipca br. tel. fax. 33 82-204-47 mail: zo.bielskobiala@pzlow.pl


>>Prawidła strzelań myśliwskich - sześciobój<<