ZASADY FUNKCJONOWANIA STRZELNIC, ORGANIZACJA ZAWODÓW ORAZ KALENDARZ IMPREZ STRZELECKICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOMISJĘ STRZELECKĄ ZO PZŁ w BIELSKU-BIAŁEJ w ROKU 2021

Szanowne Koleżanki i Koledzy!


    Niniejszym informuję, że na terenie naszego okręgu działają i są dostępne dla myśliwych wymienione strzelnice myśliwskie :

  • strzelnica w Brzeszczach czynna codziennie od poniedziałku do piątku. Przyjmowanie zgłoszeń i rezerwacje u kierownika strzelnicy kol. Piotra Sajdaka pod numerem telefonu  663 664 747.Z uwagi na obowiązujące obostrzenia związane z Covid 19  telefoniczne zgłoszenie pobytu na strzelnicy jest obowiązkowe,     
  • strzelnica w Goleszowie  czynna w każdą środę począwszy od  24.03.21. w godzinach od 14-tej do 18-tej. Pozostałe dni do uzgodnienia z gospodarzem kol. Andrzejem  Czyż  pod numerem tel.      512 315 445,
  • strzelnica w Czechowicach – Dziedzicach czynna w każdy piątek począwszy od 24.03.21. w godzinach od 14-tej do 19-tej. Pozostałe dni do uzgodnienia z właścicielem kol. Jan Francuz pod numerem tel. 601 446 113.

TERMINARZ IMPREZ STRZELECKICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ  ZO PZŁ w BIELSKU-BIAŁEJ W ROKU 2021

  • Eliminacje ligi strzeleckiej - 22.05.21.- Brzeszcze- pięciobój 
  • Zawody Okręgowe – 21.08.21 – Brzeszcze- pięciobój – zawody zamknięte dla członków kół łowieckich oraz myśliwych niestowarzyszonych Beskidzkiego Okręgu Łowieckiego). Szczegóły i warunki uczestnictwa zostaną zawarte w okólniku rozesłanym do kół łowieckich).   

    Jeżeli sytuacja epidemiologiczna pozwali na organizację imprez przez Gospodarzy Strzelnic będziemy informowali o tym na bieżąco.

    Dodatkowo informuję, że na Krajowym Konkursie Kół Łowieckich rozgrywanym w dniach 03/04.07.21. w Siemianowicach Śląskich nasz okręg będzie reprezentować koło łowieckie „SOWA” z Lipowej – ubiegłoroczny Mistrz Okręgu w klasie otwartej.
   Reprezentantów okręgu na strzeleckie mistrzostwa Polski w klasie mistrzowskiej i powszechnej wyłonią zawody okręgowe. Pierwsze trzy miejsca w obu klasach są  premiowane wyjazdem na mistrzostwa.

Przewodniczący Komisji Strzeleckiej

Zarządu Okręgowego PZŁ w Bielsku-Białej

Tomasz Rybiński