Ustawa nt. dzierżawy obwodów łowieckich podpisana przez Prezydenta RP

   Zarząd Okręgowy PZŁ w Bielsku-Białej informuje że w dniu dzisiejszym Prezydent Rzeczypospolitej podpisał ustawę nowelizującą Prawo Łowieckie, zgodnie z którą ważność dotychczas obowiązujących umów dzierżawnych na obwody łowieckie przedłuża się do dnia 31 marca 2022r. Ustawa wchodzi w życie z dniem jutrzejszym tj.31 marca 2021r. Tym samym została zlikwidowana przeszkoda prawna uniemożliwiająca wykonywanie polowań z dniem 1 kwietnia br.


>>USTAWA O ZMIANIE USTAWY PRAWO ŁOWIECKIE ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW<<