Rozporządzenie w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich

   W dniu 21 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców.


>>Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w dnia 18 stycznia 2021 r. (Dz.U. poz. 139)<<