Regionalny Konkurs Pracy Wyżłów Weimarskich w Pracy Polnej oraz Próby Pracy Wyżłów i Psów Myśliwskich Małych Ras – Osiek 2021

 

 

TERMIN: 24.10.2021

MIEJSCE: Obwód Koła Łowieckiego „Orzeł" w Osieku

ORGANIZATORZY:

  • Komisja Kynologiczna ZO PZŁ Bielsko-Biała
  • Zarząd Okręgowy PZŁ w Bielsku Białej
  • Koło Łowieckie „Orzeł" w Osieku

PROGRAM:

 7.00- 7.30 Przybycie i rejestracja uczestników

 7.30- 8.00 Przegląd weterynaryjny

 8.00- 8.30 Otwarcie imprezy

 8.30-14.00 Ocena pracy psów w terenie

15.00-16.00 Podsumowanie i zakończenie imprezy

 

>>KONTAKT DO ORGANIZATORÓW<<

  • 33 82 204 47 – biuro ZO PZŁ Bielsko-Biała
  • 662 494 945 – Kol. Jarosław Płoskonka

LIMITY UCZESTNIKÓW

  • Regionalny Konkurs Pracy Wyżłów Weimarskich w Pracy Polnej – 10 psów
  • Próby Pracy Wyżłów i Psów Myśliwskich Małych Ras – 10 psów

OPŁATA STARTOWA

  • 100 zł - Członkowie PZŁ (Menerzy z Beskidzkiego Okręgu Łowieckiego zwolnieni z opłaty)
  • 159,90 zł - Pozostali Menerzy

Karty zgłoszeniowe wraz ze skanem rodowodu lub metryki prosimy przesyłać  mailowo (zo.bielskobiala@pzlow.pl) do dnia 15 października 2021 r. lub do wyczerpania miejsc.

Płatne przelewem przed konkursem do dnia 20 października 2021 r.

Nr konta ZO PZŁ Bielsko-Biała: 07 1240 6449 1111 0000 5290 2978

 

 

>>Karta Zgłoszeniowa - Próby Pracy Wyżłów i Psów Myśliwskich Małych Ras <<

>>Karta Zgłoszeniowa - Regionalny Konkurs Pracy Wyżłów Weimarskich w Pracy Polnej <<

>>Oświadczenie uczestnika umprezy kynologicznej niebędącego członkiem PZŁ <<