Oświadczenie w związku z publikacjami dotyczącymi nielegalnego odstrzału czapli

   Zarząd   Okręgowy   Polskiego   Związku   Łowieckiego   w Bielsku-Białej   w   związku   z   publikacjami   dotyczącymi odstrzału czapli na stawach w Gminie Dębowiec stwierdza że z odstrzałem tym Polski Związek Łowiecki ani miejscowe koło łowieckie nie ma nic wspólnego.

   Na  podstawie informacji  uzyskanych  w  Regionalnej Dyrekcji   Ochrony   Środowiska   w   Katowicach   wiadomo   iż uprawniony do rybactwa właściciel stawów uzyskał zgodę RDOŚ w Katowicach na odstrzał czapli siwych i kormoranów czarnych jako gatunków antagonistycznych dla gospodarki rybackiej. W decyzji tej nie umieszczono zgody na odstrzał czapli   białej   jako   gatunku   występującego   stosunkowo rzadko. Niezależnie od tego że w sposób ewidentny zostały naruszone przepisy Ustawy o ochronie przyrody to również stwierdzić   należy   że   pozostawienie   postrzelonych   i cierpiących   ptaków   narusza   nie   tyko   zapisy  Ustawy   o ochronie   zwierząt  ale   też   nie   ma   nic   wspólnego   z humanitaryzmem. Oddzielną kwestią jest pozostawienie tusz martwych   ptaków   na   stawach   wbrew   zapisom umieszczonym w decyzji RDOŚ bowiem tusze te winny być zagospodarowane w porozumieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Cieszynie. 

   Biorąc   pod   uwagę   powyższe   wyjaśnienia   bardzo prosimy   o   nie   łączenie   zaistniałych   zdarzeń   z   Polskim Związkiem   Łowieckim   i   miejscowym   kołem   którego wyjaśnienia zamieszczamy poniżej.

 

>>Oświadczenie Koła Łowieckiego "Dębowiec"<<