Obrączkowanie gęsi w KŁ ORZEŁ w Osieku


   Projekt obrączkowania gęgaw realizowany ze wsparciem Zarządu Okręgowego PZŁ w Poznaniu, Pile oraz Fundacji Ochrony Głuszca trwa od 2012 r. Głównym miejscem obrączkowania ptaków do tej pory była Wielkopolska gdzie zaobrączkowano ok 700 ptaków. Od dwóch lat ptaki w ramach tego działania są obrączkowane w innych rejonach Polski. W dniu 12 czerwca br po raz pierwszy w Małopolsce na stawach w Malcu na terenie koła nr 125 "Orzeł" w Osieku zostało zaobrączkowanych obrożami szyjnymi sześć gęsi. Cztery z nich tradycyjnymi żółtymi obrożami oraz dwie specjalnymi obrożami wyposażonymi w nadajniki GPS. W przypadku zastrzelenia lub znalezienia martwego ptaka z obrączką lub nadajnikiem GPS proszę o kontakt z Zarządem Okręgowym PZŁ. Nadajnik GPS można wykorzystać ponownie (regeneracja to koszt ok 350 zł). Koszt nowego urządzenia to już kwota ok 4500 zł, dlatego koordynatorzy projektu beda bardzo wdzięczni za takie zgłoszenie.
   Nadajniki  posiadają panel słoneczny, który umożliwia ciągłe doładowywanie baterii i przesyła 12 pozycji ptaka na dobę. Czas życia takiego nadajnika to 4-5 lat. Ponad połowa ptaków daje informację tylko z okresów wiosennej lub jesiennej migracji natomiast nieznane są zimowiska i lęgowiska tych ptaków. Gęgawa mimo znacznych rozmiarów ciała jest ptakiem trudnym do wykrycia zwłaszcza w okresie przystępowania do lęgów. Użycie nadajników w bezwzględny sposób podniesie wiedzę na wiele tematów chociażby takich jak: cykl dobowy ptaka tj długość zerowania, odległość żerowisk od lęgowiska czy noclegowiska, wybiórczość siedliskowa ptaków lęgowych, lokalne przemieszczenia między noclegowiskami, wpływ presji łowieckiej na przemieszczanie się ptaków i wiele innych, których znaczenie odkryjemy po uzyskaniu tego typu danych.
   Projekt badawczy trwa już wiele lat i dostarcza wielu bardzo cennych informacji dotyczących biologii i ekologii tego gatunku. Po10  latach działania projektu uzyskano już prawie 29 000 informacji powrotnych. Informacje z zagranicy pochodziły z Niemiec, Francji, Hiszpanii, Belgii, Holandii, Danii, Szwecji, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii oraz Włoch.
Dzięki tym badaniom dysponujemy  danymi dotyczącymi biologii i ekologii tj.: śmiertelność, migracje, dyspersja po lęgowa, zimowanie, przywiązanie do miejsc lęgowych, fenologie przelotu itp.
Akcja obrączkowania i badań gęgawy  spotyka się także z dużym zainteresowaniem ze strony mediów i to nie tylko łowieckich. Działania te oprócz aspektu badawczego maja również charakter edukacyjny i promujący łowiectwo.

Koordynator akcji ogólnopolskiej
Bartosz Krąkowski.
Darz Bór