Kurs informacja

   Zarząd Okręgowy PZŁ w Bielsku-Białej zawiadamia, że w najbliższym czasie zamierza zorganizować kurs dla myśliwych celem uzyskania uprawnień selekcjonerskich.

   Biorąc pod uwagę możliwości lokalowe tut.siedziby ZO  wymagające odpowiednich odległości pomiędzy słuchaczami prosimy o powiadomienie zainteresowanych o powyższym z koniecznością powiadomienia nas o zamiarze wzięcia udziału w kursie.

   W przypadku dużej ilości chętnych kurs zostanie podzielony na dwie grupy.

   Zgłoszeń telefonicznych od zainteresowanych oczekujemy do dnia 1 lipca br. O terminie rozpoczęcia kursu powiadomimy bezpośrednio zainteresowanych.