Jubileusz X lat - Galicyjskiego Oddziału Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ


   W dniu 30 kwietnia 2022 roku w Królewskiej Lanckoronie odbyły się uroczystości związane z jubileuszem X-lecia Galicyjskiego Oddziału Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ.
   Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele św. Jana Chrzciciela w Lanckoronie. Mszę św. koncelebrowali ks. Proboszcz Jan Bobrek, Kapelan Beskidzkiego Okręgu Łowieckiego ks. Adam Ciapka i Kapelan Bractwa Kurkowego o. Leon Pokorski. W oprawę Mszy św. włączyli się sygnaliści myśliwscy.
   Po Mszy wszyscy jej uczestnicy przemaszerowali pod przewodnictwem prezesa Bogdana Kowalcze  wraz z 9 pocztami sztandarowymi do Gminnego Ośrodka Kultury.
   Sala GOK zapełniła się po brzegi, jako ze w obchodach wzięło ponad 100 działaczy łowieckich oraz kolekcjonerzy z całej Polski. Na uroczystości przybyły delegacje i poczty sztandarowe oddziałów: bialskopodlaskiego, gorzowskiego, katowicko-nowosądeckiego, krakowskiego, roztoczańskiego, świętokrzyskiego, tarnowskiego, warszawskiego, województwa lubelskiego, wrocławsko-opolskiego, zamojskiego i zielonogórskiego.

   Prezes oddziału Bogdan Kowalcze rozpoczął uroczystość minutą ciszy dla uczczenia zmarłych kolegów. Następnie przywitał gości;  zarząd krajowy Klubu Kolekcjonera – prezesa Marka Stańczykowskiego, sekretarza Wacława Gosztyłę,  skarbnika Marka Zuskiego  a także władze okręgowe Polskiego Zawiązku Łowieckiego . Słowa powitania skierował do wójta Tadeusza Łopaty oraz dyrektor GOK Małgorzaty Dziadkowiec.
   Przemówienia okolicznościowe wygłosili wójt Tadeusz Łopata, prezes Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ Marek Stańczykowski, łowczy okręgowy Beskidzkiego Okręgu Łowieckiego Michał Jordan oraz łowczy okręgowy Nowosądeckiego Okręgu Łowieckiego Bogusław Rataj oraz przedstawiciele innych oddziałów.
   Jubileusz był znakomitą okazją do uhonorowania zasłużonych członków Medalem za Zasługi dla Łowiectwa Bielskiego. Brązowym Medalem odznaczeni zostali Magdalena Wilkońska–Klimsza, Paweł Krajewski, Krzysztof Sawicki, Ireneusz Tyliba. Srebrny otrzymał kol. Michał Wójcicki, a Złotym udekorowany został kol. prezes Bogdan Kowalcze.
Z okazji jubileuszu Bogdan Kowalcze i Marek Krzemień zorganizowali wystawę, prezentującą dorobek oddziału – fotografie i przedmioty kolekcjonerskie związane z działalnością oddziału.
   Sobotnie uroczystości zakończyła myśliwska biesiada. W drugim dniu 1 maja  w niedzielę na rynku odbyła się VIII Galicyjska Giełda Kolekcjonerska.