Informację o kursie kandydatów na selekcjonerów

Zarząd Okręgowy PZŁ w Bielsku-Białej informuje, że w dniu 9 maja br. o godz.14.30 rozpoczyna się kurs selekcjonerów zwierzyny płowej.

Prawo uczestniczenia w egzaminie mają myśli, któym w dzień egzaminu tj. do 20 maja br. mijają trzy lata od dnia zdania egzaminu z zakresu wiadomości podstawowych.