Informacja na temat kursów online

Zarząd Okręgowy PZŁ w Bielsku-Białej informuje, że organizuje kursy w trybie zdalnym:

  • Kurs dla myśliwych celem uzyskania uprawnień selekcjonerskich – rozpoczniemy w kwietniu br.   

     Prosimy o zgłaszanie do dnia 10 kwietnia br. gotowości uczestnictwa w ww. kursie (myśliwych obowiązuje na dzień egzaminu 3 letni staż w PZŁ – liczy się data egzaminu podstawowego) - egzamin w maju br.
       Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową na adres zo.bielskobiala@pzlow.pl w zgłoszeniu  konieczne jest podanie swojego adresu mailowego celem kontaktu.
     

  • Kurs podstawowy do PZŁ – rozpoczniemy w maju br.     

   Prosimy o zgłaszanie gotowości  kandydatów do dnia 30 kwietnia br. uczestnictwa w ww. kursie. Termin egzaminu podstawowego w lipcu br. - w związku z powyższym w kursie mogą uczestniczyć kandydaci, którzy już mają zaliczony staż bądź będą mieli zaliczony staż do dnia 30.06. br.
       Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailowa na adres zo.bielskobiala@pzlow.pl w zgłoszeniu  konieczne jest podanie  swojego adres mailowego celem kontaktu.