Aktualności

0000-00-00 00:00:00 Wykładanie szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów wolno żyjących - 13-21.05.2021 r. - woj. małopolskie

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, iż w dniach                    

od 13-21 maja  2021 r.

na obszarze całego województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

więcej...
0000-00-00 00:00:00 Zaproszenie na Eliminacje Ligi Strzeleckiej - 22 maj 2021 r. Brzeszcze

 

 

   Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Bielsku-Białej oraz Koło Łowiekcie "Ryś" Brzeszcze zapraszają członków PZŁ z okręgów: KATOWICE, CZĘSTOCHOWA, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, SIERADZ,  KRAKÓW, TARNÓW, NOWY SĄCZ, BIELSKO-BIAŁA na elimininacje Ligii Strzeleckiej Grupy V Ligi Strzeleckiej, które odbędą się na Strzelnicy Myśliwskiej Koła Łowieckie „Ryś” Brzeszcze w dniu 22 maja (sobota) 2021 r.

   Udział w zawodach warunkuje opłata wpisowego w wysokości 170 zł od uczestnika. Wpisowe należy wpłacać na konto nr 07 1240 6449 1111 0000 5290 2978. Zapisy uczestników będą odbywać się zgodnie z kolejnością wpłat wpisowego. W tytule przelewu należy podać „Eliminacje ligi strzeleckie” oraz imię i nazwisko, klasę strzelecką (ewentualnie klasyfikację senior lub klasa C),  oraz okręg PZŁ i nr legitymacji PZŁ. Aktualną informacje na temat listy przyjętych zawodników można uzyskać telefoniczne pod numerem 33 82 204 47 lub e-mailem zo.bielskobiala@pzlow.pl.  
   Ze względów technicznych oraz aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID liczba uczestników nie może przekraczać 90 zawodników. W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników - o udziale decydować będzie data wpłaty wpisowego.

   W przypadku nie uczestniczenia w zawodach organizatorzy nie przewidują zwrotu wpłaconego wpisowego. Jeżeli zawody zostaną odwołane ze względu na obowiązujące przepisy sanitarne to wpłacone wpisowe zostanie zwrócone na rachunek płatnika.

   Prosimy o zapoznanie się z regulaminem Zawodów.

 


 

>>Regulamin Zawodów<<

więcej...
0000-00-00 00:00:00 Międzynarodowa Ocena Pracy Posokowców i Tropowców CACIT 1.05.2021 - odwołana

  W związku z aktualnie panującą sytuacją epidemiologiczną Międzynarodowa Ocena Pracy Posokowców i Tropowców CACIT, która była zaplanowana na  1.05.2021 zostaje  odwołana.

więcej...
0000-00-00 00:00:00 Ustawa nt. dzierżawy obwodów łowieckich podpisana przez Prezydenta RP

   Zarząd Okręgowy PZŁ w Bielsku-Białej informuje że w dniu dzisiejszym Prezydent Rzeczypospolitej podpisał ustawę nowelizującą Prawo Łowieckie, zgodnie z którą ważność dotychczas obowiązujących umów dzierżawnych na obwody łowieckie przedłuża się do dnia 31 marca 2022r. Ustawa wchodzi w życie z dniem jutrzejszym tj.31 marca 2021r. Tym samym została zlikwidowana przeszkoda prawna uniemożliwiająca wykonywanie polowań z dniem 1 kwietnia br.


>>USTAWA O ZMIANIE USTAWY PRAWO ŁOWIECKIE ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW<<

więcej...
0000-00-00 00:00:00 Informacja na temat kursów online

Zarząd Okręgowy PZŁ w Bielsku-Białej informuje, że organizuje kursy w trybie zdalnym:

  • Kurs dla myśliwych celem uzyskania uprawnień selekcjonerskich – rozpoczniemy w kwietniu br.
  • Kurs podstawowy do PZŁ  – rozpoczniemy w maju br.
więcej...
0000-00-00 00:00:00 ZASADY FUNKCJONOWANIA STRZELNIC, ORGANIZACJA ZAWODÓW ORAZ KALENDARZ IMPREZ STRZELECKICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOMISJĘ STRZELECKĄ ZO PZŁ w BIELSKU-BIAŁEJ w ROKU 2021

Szanowne Koleżanki i Koledzy!


    Niniejszym informuję, że na terenie naszego okręgu działają i są dostępne dla myśliwych wymienione strzelnice myśliwskie :

  • strzelnica w Brzeszczach czynna codziennie od poniedziałku do piątku. Przyjmowanie zgłoszeń i rezerwacje u kierownika strzelnicy kol. Piotra Sajdaka pod numerem telefonu  663 664 747.Z uwagi na obowiązujące obostrzenia związane z Covid 19  telefoniczne zgłoszenie pobytu na strzelnicy jest obowiązkowe,     
  • strzelnica w Goleszowie  czynna w każdą środę począwszy od  24.03.21. w godzinach od 14-tej do 18-tej. Pozostałe dni do uzgodnienia z gospodarzem kol. Andrzejem  Czyż  pod numerem tel.      512 315 445,
  • strzelnica w Czechowicach – Dziedzicach czynna w każdy piątek począwszy od 24.03.21. w godzinach od 14-tej do 19-tej. Pozostałe dni do uzgodnienia z właścicielem kol. Jan Francuz pod numerem tel. 601 446 113.

TERMINARZ IMPREZ STRZELECKICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ  ZO PZŁ w BIELSKU-BIAŁEJ W ROKU 2021

  • Eliminacje ligi strzeleckiej - 22.05.21.- Brzeszcze- pięciobój 
  • Zawody Okręgowe – 21.08.21 – Brzeszcze- pięciobój – zawody zamknięte dla członków kół łowieckich oraz myśliwych niestowarzyszonych Beskidzkiego Okręgu Łowieckiego). Szczegóły i warunki uczestnictwa zostaną zawarte w okólniku rozesłanym do kół łowieckich).   

    Jeżeli sytuacja epidemiologiczna pozwali na organizację imprez przez Gospodarzy Strzelnic będziemy informowali o tym na bieżąco.

    Dodatkowo informuję, że na Krajowym Konkursie Kół Łowieckich rozgrywanym w dniach 03/04.07.21. w Siemianowicach Śląskich nasz okręg będzie reprezentować koło łowieckie „SOWA” z Lipowej – ubiegłoroczny Mistrz Okręgu w klasie otwartej.
   Reprezentantów okręgu na strzeleckie mistrzostwa Polski w klasie mistrzowskiej i powszechnej wyłonią zawody okręgowe. Pierwsze trzy miejsca w obu klasach są  premiowane wyjazdem na mistrzostwa.

Przewodniczący Komisji Strzeleckiej

Zarządu Okręgowego PZŁ w Bielsku-Białej

Tomasz Rybiński

 

 

 

więcej...
0000-00-00 00:00:00 Zmarł Kolega Zenon Dembek

 

   W dniu 7 marca do Krainy Wiecznych Łowów odszedł Kolega Zenon Dembek.
   Zenek był wielkim pasjonatom kynologii łowieckiej. Był założycielem zespołu sygnalistów "Hreczecha" przy Nadleśnictwie Ujsoły, w którym osobiście występował.  Był osobą niezwykle koleżeńską, pogodną i obdarzoną niezwykłym poczuciem humoru. Od 1992 roku  był członkiem koła łowieckiego „Głuszec” w Rajczy. Był członkiem Komisji Kynologicznej Beskidzkiego Okręgu Łowieckiego od 2005 roku oraz asystentem sędziego kynologicznego.  Kolega Zenon został odznaczony Brązowym i Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej, a także Brązowy Medalem za Zasługi dla Łowiectwa Bielskiego.
   Pożegnanie oraz Msza Św. pogrzebowa odbędą się w dniu 9 marca (wtorek) o godz. 12:00 w Rycerce Górnej.

więcej...
0000-00-00 00:00:00 Oświadczenie w związku z publikacjami dotyczącymi nielegalnego odstrzału czapli

   Zarząd   Okręgowy   Polskiego   Związku   Łowieckiego   w Bielsku-Białej   w   związku   z   publikacjami   dotyczącymi odstrzału czapli na stawach w Gminie Dębowiec stwierdza że z odstrzałem tym Polski Związek Łowiecki ani miejscowe koło łowieckie nie ma nic wspólnego.

   Na  podstawie informacji  uzyskanych  w  Regionalnej Dyrekcji   Ochrony   Środowiska   w   Katowicach   wiadomo   iż uprawniony do rybactwa właściciel stawów uzyskał zgodę RDOŚ w Katowicach na odstrzał czapli siwych i kormoranów czarnych jako gatunków antagonistycznych dla gospodarki rybackiej. W decyzji tej nie umieszczono zgody na odstrzał czapli   białej   jako   gatunku   występującego   stosunkowo rzadko. Niezależnie od tego że w sposób ewidentny zostały naruszone przepisy Ustawy o ochronie przyrody to również stwierdzić   należy   że   pozostawienie   postrzelonych   i cierpiących   ptaków   narusza   nie   tyko   zapisy  Ustawy   o ochronie   zwierząt  ale   też   nie   ma   nic   wspólnego   z humanitaryzmem. Oddzielną kwestią jest pozostawienie tusz martwych   ptaków   na   stawach   wbrew   zapisom umieszczonym w decyzji RDOŚ bowiem tusze te winny być zagospodarowane w porozumieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Cieszynie. 

   Biorąc   pod   uwagę   powyższe   wyjaśnienia   bardzo prosimy   o   nie   łączenie   zaistniałych   zdarzeń   z   Polskim Związkiem   Łowieckim   i   miejscowym   kołem   którego wyjaśnienia zamieszczamy poniżej.


>>Oświadczenie Koła Łowieckiego "Dębowiec"<<

więcej...
0000-00-00 00:00:00 Polski Związek Łowiecki wzywa do sprostowania nieprawdziwych informacji

 

   20 stycznia 2021 r. na zlecenie Urzędu Miasta Jaworzno miał miejsce odstrzał redukcyjny dzików w Jaworznie. W związku z tym wydarzeniem w mediach pojawiły się nieprawdziwe informacje, jakoby ów odstrzał był polowaniem. Odstrzałem redukcyjnym dzików zajęła się prywatna firma, działająca z upoważnienia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaworznie, o czym pisaliśmy w oświadczeniu wydanym przez Zarząd Okręgowy w Katowicach.

   Polski Związek Łowiecki jako ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych, zwróciła się na podstawie art. 31a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe do redaktorów naczelnych właściwych dzienników lub czasopism z prośbą o sprostowanie artykułów, zawierających kłamliwe informacje związane z odstrzałem redukcyjnym w Jaworznie (skany sprostowań publikujemy poniżej).

więcej...
0000-00-00 00:00:00 Klub Wabiarzy Zwierzyny PZŁ Sekcja Wabienia Drapieżników ogłasza „Zdalny Konkurs Wabienia Drapieżników”

   Termin zawodów to 06-07.02.2021 r.


   Zawody odbywają się we własnych obwodach lub w udostępnionych w przypadku myśliwych niezrzeszonych. W godzinach od 6:00 dnia pierwszego do 20:00 dnia ostatniego. Udział jest darmowy – warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie – przesłane na maila sekcja.wabienia.drapieznikow@gmail.com do dnia 04.02.21r. podanie prawdziwych danych osobowych. Zgłoszenia musi zawierać: imię, nazwisko, okręg łowiecki, koło łowieckie / ew. niestowarzyszony, oraz nr obwodu (polujemy tylko na jednym obwodzie) i nr odstrzału na który będą zapisywane upolowane drapieżniki.

więcej...