Aktualności

2020-03-25 14:19:52 Wycena listopad 2019 - wyniki


    W dniu 27 listopada 2019 r. w siedzibie ZO PZŁ w Bielsku-Białej odbyła się wycena medalowa trofeów.

więcej...
2020-03-23 08:47:15 Informacja - Konkursy Psów Myśliwskich - Jeleśnia 2020 - odwołane

Informujemy, że w związku ze stanem epidemi w Polsce konkursy psów myśliwskich zaplanowane na na 2 maja br zostają odwołane.

więcej...
2020-03-13 13:36:28 Informacja - Strzelnice Myśliwskie w Brzeszcze i Goleszowie zamknięte

  Informujemy, że strzelnice myśliwskie w Goleszowie i Brzeszczach będą zamknięte od dnia 15 marca br. do odwołania.

więcej...
2020-03-12 14:13:07 21 marzec 2020 r. - Zawody strzeleckie o "Puchar Wiosny Nasta Poland" - ODWOŁANE

   ZO PZŁ w Opolu w uzgodnieniu z Zarządem Głównym PZŁ w Warszawie informuje, iż z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 na terenie naszego kraju centralne zawody strzeleckie o „Puchar Wiosny Nasta Poland” zaplanowane na 21 marca 2020 r. (sobota) zostają odwołane.

   O przyszłym terminie odbycia zawodów poinformujemy odpowiednio – wpłacone wpisowe w kwocie 200,00 PLN przez zawodników zostanie zwrócone na konta zwrotne, w przypadku nie odbycia się zawodów w innym terminie.

więcej...
2020-03-12 14:09:44 Informacja - praca biuta ZO w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną

   Informujemy, że w związku z sytuacją związaną z wystąpieniem na terenie naszego kraju choroby COVID-19, następuje zmiana organizacji pracy biura.

ZO PZŁ w Bielsku-Białej  i tak :

1.Prosimy o załatwianie jak największej ilości spraw drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.

2.Od dnia 12.03.br.( czwartek ) wstrzymuje się wszelkie szkolenia,imprezy i spotkania organizowane przez tut.ZO PZŁ

3.Ograniczamy liczbę pracowników przebywających w biurze do max 2 osób dyżurnych. Pozostały personel będzie przebywał na urlopach.

więcej...
2020-02-25 13:12:01 Międzynarodowe Oceny Pracy - Jeleśnia 2020

 


   Informujemy, że Międzynarodowe Oceny Pracy Posokowców, Tropowców oraz Tropowców dla Ogarów i Gończych Polskich odbędą się w dniu 2 maja br. w obwodach Kół łowieckich „Cietrzew” w Pewli Ślemieńskiej, „Groń” w Żywcu i „Jeleń” w Sopotni Wielkiej.

więcej...
2020-02-19 14:04:57 Odstrzał sanitarny bez konieczności doubezpieczenia

   Informujemy, że zgodnie z zawartymi umowami ubezpieczenia w zakresie NNW oraz odpowiedzialności cywilnej, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki powstałe w związku z prowadzoną przez nas gospodarką łowiecką oraz statutową działalnością PZŁ i jego jednostek organizacyjnych w tym z wykonywaniem odstrzału sanitarnego.

więcej...
2020-02-14 13:26:08 Terminarz Imprez Strzeleckich 2020

 

 

 

   Informujemy, że w dziale strzelectwo pojawił się terminarz imprez strzeleckich 2020.

>>Terminarz imprez strzeleckich 2020<<

więcej...
2020-02-03 11:30:51 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zasad bioasekuracji...

   Z dniem 1 lutego weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2020 r.  w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik.

więcej...
2020-02-03 11:24:14 Specustawa ASF

   29 stycznia 2020 r. prezydent RP podpisał ustawę z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

więcej...