Aktualności

2020-04-19 16:31:23 Nowelizacja Ustawy Prawo Łowieckie

    17 kwietnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.  Artykuł 22 ustawy przedłuża kadencyjność organów PZŁ.

więcej...
2020-04-15 23:17:44 Ważne! Zmiana Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r.

   Za sprawą wydanego dziś (15 kwietnia) Rozporządzenia Rady Ministrów, zmieniającego  wprost Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 10 kwietnia 2020 r., doprecyzowany został § 5 pkt 1. Zmiana wskazuje na obowiązek zabezpieczania upraw i płodów rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę lub przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt. Szczegóły w dokumencie:

   Oznacza to przywrócenie z dniem dzisiejszym możliwości wykonywania zadań z zakresu gospodarki łowieckiej w tym wykonywania polowań planowych i sanitarnych na terenach polnych.

    W dalszym ciągu (najprawdopodobniej do dnia 19 kwietnia) obowiązuje zakaz wstępu do lasu.


>>Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. (Dz.U. poz. 673)<<

więcej...
2020-04-14 11:54:53 Informacja - Biuro ZO PZŁ

Informujemy, że  do odwołania biuro zarządu Okręgowego PZŁ będzie nieczynne.

W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy:

zo.bielskobiala@pzlow.pl

m.jordan@pzlow.pl

w.pierlak@pzlow.pl

więcej...
2020-04-11 16:41:50 Nowe rządowe rozporządzenie zatrzymuje myśliwych w domach

   Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zakaz przemieszczania się dotyczy także osób wykonujących zadania określone w ustawie prawo łowieckie i ustawie o ochronie zdrowia zwierząt: Rozdz. 2. § 5. pkt. 1 . oraz §20.


>>Link do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz.U. poz. 658)<<

więcej...
2020-04-10 20:20:16 Wycena medalowa trofeów jeleni byków 2020- wyniki

 

W dniach 3 oraz 6 marca 2020 r. w siedzibie ZO PZŁ w Bielsku-Białej odbyła się wycena medalowa trofeów.

więcej...
2020-04-02 10:19:24 Polowanie i odstrzał sanitarny w czasie epidemi - Rozporządznie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2020 r.

   Poniżej przekazujemy treść Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii które jednoznacznie rozstrzyga kwestie wykonywania polowania i odstrzału sanitarnego


  >>Link do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2020 r. (Dz.U. poz. 587)<<


Treść jednolita przepisu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31marca 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz.566):

"§ 5. W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. ZAKAZUJE SIĘ na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:
...
5) wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) i ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 oraz z 2020 r. poz. 148 i 285) oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych.”."

więcej...
2020-04-01 13:10:52 PZŁ EKEP od teraz z elektronicznym wnioskiem dostępu

 

Koronawirus nie zatrzymuje nas w domu. Myśliwi w dalszym ciągu wykonują swoje zadania ustawowe. To w końcu na nas spoczywa gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, jakim jest zwierzyna i od tego obowiązku nie możemy się uchylać nawet w czasie epidemii. Musimy natomiast zrobić wszystko, żeby nasze dotychczasowe działania w obecnych warunkach były maksymalnie bezpieczne. Dlatego dostosowaliśmy nasz system PZŁ EKEP do aktualnych wymogów bezpieczeństwa rządu i GIS-u:więcej...
2020-03-31 12:21:57 Walka z ASF w dobie koronawirusa

Walka z wirusem ASF jest istotnym powodem do opuszczenia domu:


więcej...
2020-03-31 12:19:22 Film instruktażowy – BIOASEKURACJA

 

   W dobie walki z pandemią koronawirusa nie zapominajmy o równie groźnym dla gospodarki rolnej – wirusie ASF.
Film został nakręcony we współpracy z WKŁ Bóbr Skierniewice, uznanym przez Głównego Lekarza Weterynarii za wzorcowe Koło w kwestiach stosowania bioasekuracji na terenie naszego kraju

więcej...
2020-03-27 17:40:34 Odstrzał sanitarny istotnym powodem do opuszczania domu

   Do czasu zajęcia stanowiska rządu w sprawie możliwości wykonywania polowań i szacowania szkód łowieckich w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24.03.2020 r. , wobec ogromnej ilości pytań jakie do nas spływają informujemy, że odstrzał sanitarny, wspierający polskie rolnictwo, a zwłaszcza walkę z epidemią ASF, jest istotnym powodem do opuszczania domu.

więcej...