Zespół Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego

Zespół Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego PZŁ

1. Eugeniusz Dziergas „Wierchy” Milówka – Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny

2. Tomasz Michulec „Kuna” Żywiec – Zastępca Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego

3. Konrad Rożek „Bażant” Bestwina – Zastępca Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego