Historia Okręgu

    9 maja 1976 roku odbył się I Wojewódzki Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego w Bielsku-Białej. Pełnomocnikiem Zarządu Głównego PZŁ ds. Organizacji został wspaniały i nieodżałowany myśliwy Tadeusz Pierlak, któremu również na tym zjeździe powierzono pełnienie zaszczytnej, ale i odpowiedzialnej funkcji Łowczego Wojewódzkiego. Jego przedwczesna śmierć napełniła wszystkich beskidzkich myśliwych głębokim smutkiem. Od czasu I Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów działaczami łowieckimi było wielu Kolegów często już niestety nieobecnych wśród nas. Aby ocalić od zapomnienia przynajmniej część z nich, zamieszczamy poniżej tabelę zawierającą nazwiska i okres pełnienia funkcji.

Kadencja 1976-1981 (pokaż szczegóły)
Wojewódzka Rada Łowiecka
Prezes: Kazimierz Biłek
Wiceprezes: Władysław Łukowiak
Wiceprezes: Kazimierz Ruła
Sekretarz: Jan Kuczyński

Zarząd Wojewódzki
Przewodniczący: Tadeusz Pierlak
Zastępca: Bronisław Klisz
Zastępca: Władysław Knapek
Sekretarz: Edward Szyndzielarz
Skarbnik: Józef Pezdek
 
Prezes Wojewódzkiego Sądu Łowieckiego:
Bronisław Górny
Wojewódzki Rzecznik Dyscyplinarny:
Stanisław Szydłowski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
Stefan Mucha
Przewodniczący Komisji Hodowlanej:
Władysław Łukowiak
Przewodniczący Komisji Szkoleniowej:
Jan Kuczyński
Przewodniczący Komisji Kultury i Etyki:
Stefan Szczyrbak
Przewodniczący Komisji Kynologicznej:
Bogusław Moś
Przewodniczący Komisji Strzeleckiej:
Eugeniusz Habdas
Przewodniczący Komisji Oceny i Wyceny Trofeów:
Antoni Mrowiec
Przewodniczący Komisji Odwoławczej:
Włodzimierz Gołkowski
Kadencja 1981-1986 (pokaż szczegóły)
Wojewódzka Rada Łowiecka
Prezes: Jan Kuczyński
Wiceprezes: Kazimierz Ruła
Wiceprezes: Władysław Michalik
Sekretarz: Bronisław Klisz

Zarząd Wojewódzki
Przewodniczący: Tadeusz Pierlak
Zastępca:Zdzisław Płoskonka
Zastępca: Edward Szyndzielarz
Sekretarz: Jerzy Gębala
               od 1982 Michał Jordan
Skarbnik: Józef Pezdek
              od 1982 Jerzy Gębala
Prezes Wojewódzkiego Sądu Łowieckiego:
Bronisław Górny
Wojewódzki Rzecznik Dyscyplinarny:
Stanisław Szydłowski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
Antoni Kędzior
Przewodniczący Komisji Hodowlanej:
Emil Bogacz
Przewodniczący Komisji Szkoleniowej:
Antoni Mrowiec
Przewodniczący Komisji Kultury i Etyki:
Marian Rapacz
Przewodniczący Komisji Kynologicznej:
Stanisław Zych
Przewodniczący Komisji Strzeleckiej:
Eugeniusz Habdas
Przewodniczący Komisji Oceny i Wyceny Trofeów:
Czesław Hernik
od 1982 Witold Graś
Przewodniczący Komisji Odwoławczej:
Jan Kuczyński
Kadencja 1986-1990 (pokaż szczegóły)
Wojewódzka Rada Łowiecka
Prezes: Franciszek Strzałka
Wiceprezes: Tadeusz Pierlak
Sekretarz: Bronisław Klisz

Zarząd Wojewódzki
Przewodniczący: Michał Jordan
Zastępca: Emil Bogacz
Sekretarz: Stanisław Zych
               od 1989 Erwin Klisz
Skarbnik: Jerzy Gębala
Prezes Wojewódzkiego Sądu Łowieckiego:
Bronisław Górny
Wojewódzki Rzecznik Dyscyplinarny:
Stanisław Szydłowski
od 1988 Stanisław Bednarz
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
Czesław Stanik
Przewodniczący Komisji Hodowlanej:
Krystian Czech
Przewodniczący Komisji Szkoleniowej:
Władysław Michalik
Przewodniczący Komisji Kultury i Etyki:
Jan Żyrek
Przewodniczący Komisji Kynologicznej:
Stanisław Zych
od 1989 Erwin Dembiniok
Przewodniczący Komisji Strzeleckiej:
Eugeniusz Habdas
Przewodniczący Komisji Oceny i Wyceny Trofeów:
Władysław Mizia
Przewodniczący Komisji Odznaczeń:
Kazimierz Ruła
Przewodniczący Komisji Odwoławczej:
Franciszek Strzałka
Kadencja 1990-1995 (pokaż szczegóły)
Wojewódzka Rada Łowiecka
Prezes: Antoni Adamski
Wiceprezes: Erwin Klisz
Sekretarz: Andrzej Czajkowski

Zarząd Wojewódzki
Przewodniczący: Michał Jordan
Zastępca: Emil Bogacz
Zastępca: Olgierd Kłopotowski
Sekretarz:Leszek Kucharczyk
Skarbnik: Jerzy Gębala
Prezes Wojewódzkiego Sądu Łowieckiego:
Ryszard Śleziak
Wojewódzki Rzecznik Dyscyplinarny:
Stanisław Bednarz
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
Czesław Stanik
Przewodniczący Komisji Hodowlanej:
Tadeusz Pierlak
Przewodniczący Komisji Szkoleniowej:
Władysław Michalik
Przewodniczący Komisji Kultury i Etyki:
Józef Bębenek
od 1992 Jan Żyrek
Przewodniczący Komisji Kynologicznej:
Erwin Dembiniok
Przewodniczący Komisji Strzeleckiej:
Olgierd Kłopotowski
Przewodniczący Komisji Oceny i Wyceny Trofeów:
Władysław Mizia
Przewodniczący Komisji Odznaczeń:
Bronisław Klisz
Przewodniczący Komisji Odwoławczej:
Antoni Adamski
Kadencja 1995-2000 (pokaż szczegóły)
Wojewódzka Rada Łowiecka
Prezes: Antoni Adamski
Wiceprezes: Erwin Klisz do 06.1997
Wiceprezes: Franciszek Strzałka
Sekretarz: Jerzy Rybiński

Zarząd Wojewódzki
Przewodniczący: Michał Jordan
Zastępca: Emil Bogacz
Zastępca: Olgierd Kłopotowski
Sekretarz:Leszek Kucharczyk
Skarbnik: Jerzy Gębala do 1997
              Stefan Mucha
Prezes Wojewódzkiego Sądu Łowieckiego:
Ryszard Śleziak
Wojewódzki Rzecznik Dyscyplinarny:
Stanisław Bednarz
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
Czesław Stanik
Przewodniczący Komisji Hodowlanej:
Tadeusz Pierlak
Przewodniczący Komisji Szkoleniowej:
Władysław Michalik
Przewodniczący Komisji Kultury i Etyki:
Jan Żyrek
Przewodniczący Komisji Kynologicznej:
Stefan Fajfer
Przewodniczący Komisji Strzeleckiej:
Józef Ryfko
od 1996 Olgierd Kłopotowski
Przewodniczący Komisji Oceny i Wyceny Trofeów:
Władysław Mizia do 08.1999
Przewodniczący Komisji Wyceny Trofeów:
od 08.1999 Władysław Mizia
Przewodniczący Komisji Odznaczeń:
Bronisław Klisz
od 1997 Antoni Kędzior
Przewodniczący Komisji Odwoławczej:
Antoni Adamski
Kadencja 2000-2005 (pokaż szczegóły)
Beskidzka Okręgowa Rada Łowiecka
Prezes: Franciszek Strzałka
Wiceprezes: Tadeusz Pierlak
Sekretarz: Marek Piotr Krzemień

Zarząd Okręgowy
Przewodniczący: Michał Jordan
Członkowie:
Emil Bogacz
Zbigniew Graczyk
Olgierd Kłopotowski
Stefan Mucha
Prezes Okręgowego Sądu Łowieckiego:
Ryszard Śleziak
Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny:
Stanisław Bednarz
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
Tadeusz Mynarski
Przewodniczący Komisji Hodowlanej:
Włodzimierz Buziński
Przewodniczący Komisji Szkoleniowej:
Wojciech Kuczyński
Przewodniczący Komisji Kultury i Etyki:
Maciej Hajduga
od 2001 Antoni Urbaniec
Przewodniczący Komisji Kynologicznej:
Stefan Fajfer
Przewodniczący Komisji Strzeleckiej:
Czesław Miszczyszyn
Przewodniczący Komisji Wyceny Trofeów:
Władysław Mizia
Przewodniczący Komisji Odznaczeń:
Emil Bogacz
Przewodniczący Komisji Odwoławczej:
Franciszek Strzałka
Kadencja 2005-2010 (pokaż szczegóły)
Beskidzka Okręgowa Rada Łowiecka
Prezes: Franciszek Strzałka
Wiceprezes: Tadeusz Pierlak do 01.2006
Wiceprezes: Włodzimierz Buziński
Sekretarz: Jacek Wawro

Zarząd Okręgowy
Przewodniczący: Michał Jordan
Członkowie:
Zbigniew Graczyk
Jan Gwóźdź
Antoni Hagel
Olgierd Kłopotowski

Prezes Okręgowego Sądu Łowieckiego:
Ryszard Śleziak do 2007
Wieńczysław Grzyb
Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny:
Stanisław Bednarz
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
Tadeusz Mynarski
Przewodniczący Komisji Hodowlanej:
Włodzimierz Buziński do 01.2006
Grzegorz Foik
Przewodniczący Komisji Szkoleniowej:
Olgierd Kłopotowski
Przewodniczący Komisji Kultury i Etyki:
Adam Madzia
Przewodniczący Komisji Kynologicznej:
Stefan Fajfer
Przewodniczący Komisji Strzeleckiej:
Józef Tadeusz Bazan
Przewodniczący Komisji Oceny Trofeów
Władysław Mizia
Przewodniczący Komisji Wyceny Trofeów:
Tadeusz Pierlak
od 01.2007 Michał Ficek
Przewodniczący Komisji Odznaczeń:
Czesław Stanik
Przewodniczący Komisji Odwoławczej:
Franciszek Strzałka
Kadencja 2010-2015 (pokaż szczegóły)
Beskidzka Okręgowa Rada Łowiecka
Prezes: Franciszek Strzałka
Wiceprezes: Włodzimierz Buziński
Sekretarz: Jacek Wawro

Zarząd Okręgowy
Przewodniczący: Michał Jordan
Członkowie:
Zbigniew Graczyk
Jan Gwóźdź
Olgierd Kłopotowski
Piotr Olesiak

Prezes Okręgowego Sądu Łowieckiego:
Wieńczysław Grzyb
Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny:
Eugeniusz Dziergas
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
Tadeusz Mynarski
Przewodniczący Komisji Hodowlanej:
Grzegorz Foik
Przewodniczący Komisji Szkoleniowej:
Karol Folwarczny
Przewodniczący Komisji Kultury:
Adam Madzia
Przewodniczący Komisji Kynologicznej:
Stefan Fajfer
Przewodniczący Komisji Strzeleckiej:
Józef Tadeusz Bazan
Przewodniczący Komisji Oceny Trofeów
Władysław Mizia
Przewodniczący Komisji Wyceny Trofeów:
Michał Ficek
Przewodniczący Komisji Odznaczeń:
Wojciech Kuczyński
Przewodniczący Komisji Odwoławczej:
Franciszek Strzałka
Kadencja 2015- (odniesienie)

   Beskidzki Okręg Łowiecki, na który składa się Ziemia Bielska, Cieszyńska, Oświęcimska, Suska, Wadowicka i Żywiecka, podzielony jest na 76 obwodów łowieckich dzierżawionych przez 73 koła łowieckie mające siedzibę na terenie okręgu oraz dwa koła zamiejscowe. Okręg graniczy z Okręgami Łowieckimi Katowic, Krakowa i Nowego Sącza, a także ze Słowacją i Czechami. Lasy pokrywają 38% powierzchni naszego okręgu. Koła łowieckie ze względu na konieczność angażowania coraz większej ilości kolegów do prac zarówno w obwodach, jak i działalności organizacyjnej corocznie przyjmują nowych członków, a ich ilość wykazuje stałą tendencję wzrostową. Zjawisko to obrazuje tabela:

Rok Ilość kół łowieckich Ilość członków PZŁ zamieszkałych na terenie Okręgu Ilość myśliwych z uprawnieniami selekcjonerskimi
1975 63 1346  826
 1985  65 1745  1054

 1995

 65 1906  1332
 2005  73 2107  1503
 2008  73 2193  1546
 2012  73 2321  1583

   Koła łowieckie chcąc zapewnić zarówno właściwy poziom działalności organizacyjnej, jak też i integrację członków starają się pozyskać własne, stałe siedziby. W 44 kołach ogromnym wysiłkiem członków wybudowano okazałe siedziby tętniące życiem, pozwalające członkom koła znaleźć "swoje miejsce na ziemi.

   Ideą łączącą członków koła jest sztandar organizacyny. Powrót do tradycji sztandaru jest coraz żywszy: 36 koł go posiada.

   Podstawową działalnością kół łowieckich jest gospodarka łowiecka i dbałość o zwierzynę. W okresie działalności członkowie kół łowieckich przepracowali społecznie setki tysięcy godzin przy zagospodarowniu obwodów, budowie urządzeń łowieckich, uprawie poletek, zbiórce karmy, sadzeniu remiz i lasów, zwalczaniu kłusownictwa itp. Czas poświęcony przez myśliwych na te działania jest imponujący. Każdą z tych godzin można oszacować i przedstawić jako wkład członków PZŁ w rozwój łowiectwa na Podbeskidziu, ale to nie tylko o to chodzi. Praca na rzecz łowisk stanowi dla wielu z nas swoisty styl życia, bez którego trudno wyobrazić sobie współczesne łowiectwo.

 

Sezon Ilość przepracowanych godzin Sezon Ilość przepracowanych godzin
Sezon Ilość przepracowanych godzin
1975/1976

 63253

1988/1989 70555 2001/2002 122481
1976/1977  67505 1989/1990  76946 2002/2003 117326
1977/1978  69008 1990/1991  75548 2003/2004 126070
1978/1979  71004 1991/1992  131992 2004/2005 138959
1979/1980  73102 1992/1993  103453 2005/2006 170866
1980/1981  75405 1993/1994  85683 2006/2007 135159
1981/1982  64872 1994/1995  90760 2007/2008 145070
1982/1983  68386 1995/1996  110153 2008/2009 152119
1983/1984  71245 1996/1997  110513  2009/2010 164339
1984/1985  76980 1997/1998  115273  2010/2011 154658
1985/1986  79382 1998/1999  117743  2011/2012 168486
1986/1987  83568 1999/2000  104981 2012/2013 174924
1987/1988  73055 2000/2001  111375    

   Z pewnością praca społeczna członków PZŁ znajduje odbicie w stanach i pozyskaniu zwierzyny w obwodach łowieckich. Okres od rozpoczęcia działalności Zarządu Okręgowego (Wojewódzkiego) w Bielsku Białej pozwala na określenie trendów zachodzących w populacjach zwierząt łownych. W tym okresie kilka gatunków zniknęło z listy zwierząt łownych i stało się gatunkami chronionymi. Taki los spotkał wszystkie duże drapieżniki, dziekie kaczki oprócz czterech gatunków łownych, a także kilka innych będących od wieków gatunkami uznanymi za łowne. Stany zwierzyny są kluczowe dla sporządzania Rocznych Planów Łowieckich i wielkości pozystania.

>>Stan podstawowych gatunków zwierzyny na koniec marca danego roku<<

>>Pozyskanie zwierzyny w poszczególnych sezonach łowieckich<<