Okręgowy Sąd Łowiecki

Okręgowy Sąd Łowiecki
1. Wieńczysław Grzyb „Wierchy” Milówka  - Prezes

2. Andrzej Mazur Knieja Zabrzeg - Zastępca prezesa

3. Wojciech KuczyńskiBielsko Bielsko-Biała - Zastępca prezesa

4. Jan Franczyk „Daniel” Chełmek-Libiąż

5. Tomasz Mocek „Groń” Żywiec

6. Wojciech Motyka „Groń” Żywiec

7. Sławomir Śledź „Porąbka” Porąbka

8. Ryszard Sikora „Jarząbek” Kalwaria Zebrzydowska