Historia Podbeskidzkiej Kynologii

Prekursorem kynologii łowieckiej na Podbeskidziu jest zasłużony nemrod i niekwestionowany autorytet w tej dziedzinie Erwin Dembiniok.

   Ten znawca i miłośnik psów myśliwskich, międzynarodowy sędzia eksterieru i prac polowych. potrafił swoją pasję rozpowszechnić w praktyce poprzez organizowanie szkoleń dla właścicieli myśliwskich psów rodowodowych oraz prób polowych i konkursów pracy.

   Pierwsze tego typu imprezy odbywały się niezmiennie na administrowanym przez ówczesny Zarząd Wojewódzki PZŁ Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Zatorze.

   Próby polowe młodych psów do 24 miesiąca życia i konkursy pracy wyżłów oraz psów myśliwskich małych ras zdobywały coraz liczniejszych zwolenników.

   Zaawansowany wiek Erwina Dembinioka zmusił go do ograniczenia aktywności i przekazania steru kynologii łowieckiej nowo powołanej Komisji Kynologicznej pod kierownictwem Stefana Fajfera, który przewodniczy jej do dnia dzisiejszego.

   Przekazanie tych obowiązków zbiegło się ze zmianą struktur administracji państwowej i Polskiego Związku Łowieckiego. Powstał Beskidzki Okręg Łowiecki. Od tej pory przyjęto zasadę organizowania imprez kynologicznych na bazie łowisk wybranych Kół Łowieckich, a dalej do nawiązania współpracy i współdziałania z Komisjami Kynologicznymi okręgów katowickiego i częstochowskiego.

   Przyjęto zasadę naprzemiennego organizowania, w cyklu trzyletnim, imprez kynologicznych na terenie ww. okręgów partycypując w ich finansowaniu.

   Zwiększenie środków finansowych dla poszczególnych imprez spowodowało wyraźny wzrost ich atrakcyjności, co stało się magnesem przyciągającym uczestników ze znacznego obszaru kraju.

   Harmonijne współdziałanie z Komisjami Kynologicznymi Katowic i Częstochowy dało asumpt do rozszerzenia rodzaju imprez i ustaleń specjalizacji okręgów według własnych wymogów. W efekcie tych ustaleń Okręgu Beskidzkiego pozostały: próby polowe młodych psów, konkursy pracy wyżłów i psów małych ras, konkursy tropowców i posokowców.

 

 fot. Michał Kucharczyk

   Wszystkie imprezy kynologiczne organizowane po roku 2005 wyróżniały się starannością organizacyjną i obfitowały w regionalne akcenty kultury beskidzkiej.

   Poza polowymi imprezami kynologicznymi Komisja Kynologiczna Okręgowej Rady Łowieckiej realizuje zadania w zakresie propagowania wiedzy o myśliwskich psach użytkowych, szkolenia menerów prowadzących psy na próbach i konkursach pracy, pomocy kołom łowieckim i myśliwym w nabywaniu psów rodowodowych, prowadzenie bieżącej statystyki psów myśliwskich rodowodowych i bez rodowodu, będących w posiadaniu myśliwych kół łowieckich oraz szkolenia programowego kandydatów do PZŁ.

   Znaczny liczebnie skład komisji i zróżnicowane kwalifikacje jej członków pozwalają podołać wymogom organizacyjnym imprez kynologicznych do rangi międzynarodowej włącznie, co w pełni potwierdza dotychczasowa praktyka oraz opinie obserwatorów, uczestników i sędziów kynologicznych pracy polowej.

   Uczestnicy spoza Podbeskidzia oraz z Litwy, Ukrainy, Czech i Słowacji wywożą z naszego okręgu pozytywne wrażenia i coraz Liczniej uczestniczą w naszych przedsięwzięciach.