XIV Lanckorońskie Spotkania z Kulturą Łowiecką

 


     Organizowane, co kwartał, przez Galicyjski Oddział Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ oraz Koło Łowieckie „Myśliwiec” przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie: „Lanckorońskie Spotkania z Kulturą Łowiecką”, tym razem poświęcone były wspólnemu kolędowaniu. W wieczorze wzięła udział Gminna Orkiestra Dęta, która od roku prężnie działa w Lanckoronie.
    Na spotkanie licznie przybyli myśliwi wraz z rodzinami /na zdjęciu/ oraz mieszkańcy Lanckorony z Wójtem Tadeuszem Łopatą. Wieczór ten miał, więc również charakter integracyjny.
    Spotkanie stało się także okazją do wyróżnienia kolegów myśliwych – kolekcjonerów, którzy swoimi zbiorami uświetnili żywiecką wystawę „Myśliwska Galicja Wczoraj i dziś”
    Łowczy Okręgowy Michał Jordan oraz Przewodniczący Komisji Kultury BORŁ Piotr Trzeboński odznaczyli Kolegów: Bogdana Kowalcze, Zbigniewa Korzeniowskiego, Leszka Szewczyka oraz Krzysztofa Wnęczaka Brązowymi medalami za Zasługi dla Łowiectwa Beskidzkiego. Okolicznościowy Dyplom otrzymał także komisarz Wystawy -  Kolega Marek Piotr Krzemień.