Biuletyn Kultura Łowiecka

 Galicyjski Oddział

 

Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ

z siedzibą w Lanckoronie.


      Oddział nasz, rzec by można powstał na zachodnich rubieżach byłej Galicji i został  zarejestrowany, 28 lipca 2012 roku, w roku obchodów XL lecia Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ.  Grupa inicjatywna: Tomasz Janiszewski, Bogdan Kowalcze, Marek Piotr Krzemień, Krzysztof Sawicki, Waldemar Smolski, Bogusław Urbanowicz składała się z działaczy łowieckich dwu sąsiadujących ze sobą okręgów beskidzkiego i krakowskiego. Na zebraniu założycielskim obecnych było już trzynastu kolekcjonerów, którzy wyrazili chęć członkostwa w naszym oddziale. Na prezesa oddziału jednogłośnie wybrano znanego kolekcjonera Bogdana Kowalcze.   Przy zakładaniu Galicyjskiego Oddziału KKiKŁ przyświecała nam jedna idea;  ocalić od zapomnienia wszelkie dokumenty, medale, oznaki i odznaki, fotografie, książki, kalendarze i inne pamiątki z jakże bogatej, trwającej dziesiątki lat, pionierskiej działalności na niwie zorganizowanego polskiego łowiectwa, jaką nasi poprzednicy prowadzili na terenie byłej Galicji.
   

   Aktualnie oddział liczy 35 członków oraz dwu Członków Honorowych: Henryka Karnasa – redaktora naczelnego „Łowca Galicyjskiego” oraz Marka Piotra Krzemienia autora licznych książek łowieckich, Członka Honorowego KKiKŁ.
   Po niespełna czterech latach działalności naszego oddziału śmiało można powiedzieć ,że działa on prężnie skoro w w tak krótkim czasie  zorganizowaliśmy:

1.  Comiesięczne kolekcjonerskie spotkania klubowe.


2. Czternaście Lanckorońskich spotkań z Kulturą Łowiecką – wymyślonych i prowadzonych przez Marka P. Krzemienia, a organizowanych wspólnie z Kołem Łowieckim „Myśliwiec” oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lanckoronie:                    I  –  Lanckorońskie Spotkania z Kulturą Łowiecką - "Wieczór poezji myśliwskiej", II - "Róg myśliwski", a gościem wieczoru był Krzysztof Kadlec. III - wystawa fotografii  czterech krakowskich fotografików: Włodzimierza Puchalskiego, Wacława Nowaka, Wojciecha Plewińskiego oraz Marka P. Krzemienia "Polskich myśliwych portret własny" - gościem wieczoru był Wojciech Plewiński. IV – „Wieczór kuchni i nalewek myśliwskich". V  wieczór poświęcony był twórczości  Jarosława Janickiego. VI a także X  oraz ostatnie XIV spotkania były  wieczorami kolęd. Spotkania te z udziałem miejscowej Gminnej Orkiestry Dętej miały dodatkowo charakter integracyjny myśliwych z mieszkańcami Lanckorony. VII – Spotkanie z Kawalerami Zakonu Orderu Złotego Jelenia połączone było z wystawą fotografii: "Zakon Kawalerów Orderu Złotego Jelenia w obiektywie Magdaleny Langer”, Gościem VIII wieczoru - "Zwierzyna w falerystyce i na pocztówkach”  był  kolekcjoner  łowieckich falerów,  Bogdan Kowalcze, który zaprezentował swoje zbiory. IX  wieczór był spotkaniem z wydawcą książek łowieckich Tadeuszem Mirczewskim. Na XI spotkanie zaprosiliśmy Krzysztofem Mielnikiewiczem , który opowiadał o „Polowaniu na znaki pocztowe”, na wieczorze tym wystąpił także  zespół „Kwiczoły”. XII spotkanie – było „Wieczorem Wspomnień” o niedawno zmarłym wybitnym artyście i myśliwym Andrzeju Łepkowskim. Podczas wieczoru zorganizowano także wystawę jego twórczości. Gościem XIII „Lanckorońskich spotkań z kultura łowiecką” był Wojciech Gąsienica Byrcyn, który ze swadą opowiadał o „Tatrzańskich polowacach”.


    Z okazji tych spotkań pod redakcją kolegi Marka P. Krzemienia wydawane są okolicznościowe książeczki, które stanowią dla wszystkich ich uczestników  miłą pamiątkę.


3.   Począwszy od listopada 2013 rok rocznie kolega Waldemar Smolski organizuje  „Refleksyjne spacery ścieżkami Cmentarza Rakowickiego w Krakowie". Oprowadzając liczną grupę myśliwych cmentarnymi alejkami, opowiadał o naszych poprzednikach, którzy spoczywają na tej nekropolii. Na ich grobach myśliwi zapalali znicze.4. Znaczącą częścią naszej działalności na niwie kultury łowieckiej są organizowane przez nas wystawy. Ważniejsze z nich to:
"Kolekcjonerstwo nasza pasja". Wystawa ze zbiorów Bogdana Kowalcze związana z jubileuszem czterdziestolecia K K i K Ł PZŁ - Autorami scenariusza i aranżacji wystawy byli: Bogdan Kowalcze i Marek P. Krzemień. Wystawa ta czynna była w Kwidzynie od maja do września i wykazała dobitnie jak istotny wkład w nasze narodowe dziedzictwo wnosi Kultura Łowiecka. Wystawie towarzyszył Katalog Wystawy oraz album "Kolekcjonerstwo nasza pasja” autorstwa Marka P Krzemienia.

     Na Wystawie Łowieckiej przygotowanej przez Komisję Kultury BORŁ na zamku w Żywcu z okazji obchodów 90-lecia PZŁ w Okręgu Bielskim, koledzy Bogdan Kowalcze oraz Marek P. Krzemień w oparciu o zbiory Bogdana Kowalcze przygotowali ekspozycję ukazującą dorobek beskidzkich myśliwych na niwie kultury Łowieckiej. Wystawa czynna była od 13 lipca do 15 września 2013 r. i odwiedziło ją ponad 30.000 osób !

    Podczas XI Międzynarodowych Targów Łowiectwa, Strzelectwa i Rekreacji Hubertus Expo w Warszawie w dniach 25-27 kwietnia 2014 r. Zaprezentowana była wystawa kolekcjonerska ze zbiorów Bogdana Kowalcze poświęcona służbom powołanym do ochrony lasów, pól oraz zwierzyny,. Wystawie towarzyszył album "Straż Łowiecka i lasowa" autorstwa Marka P. Krzemienia.

    Niewątpliwie najważniejszą wystawą zorganizowaną przez nasz oddział była ekspozycja  na Zamku Habsburgów w Żywcu „ Myśliwska Galicja Wczoraj i Dziś Wystawę w aranżacji marka P. Krzemienia zorganizowano dzięki udostępnieniu nam swoich zbiorów przez Bogdana Kowalcze, Zbigniewa Korzeniowskiego oraz Leszka Szewczyka. Myśliwskiego charakteru wystawie dodały trofea preparowane przez Krzysztofa Wnęczaka. Wystawie towarzyszyła książka „Myśliwska Galicja” autorstwa komisarza wystawy - Marka P. Krzemienia.5.   Szczególną okazją do kolekcjonerskich spotkań, są giełdy. Nic więc dziwnego ,że od początku swojego istnienia oddział nasz ze szczególnym zaangażowaniem, co roku organizuje ”Lanckorońskie Giełdy Kolekcjonerskie” cieszące się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony kolekcjonerów  - wystawców  jak i zwiedzających.

6. Oddział nasz był organizatorem w 2015 roku Krajowego Zjazdu Delegatów w Lanckoronie. Warto tutaj podkreślić ze był to pierwszy zjazd zorganizowany wg nowej formuły zaproponowanej przez M.P. Krzemienia na poprzednim zjeździe w Warszawie, a mianowicie w jego skład wchodziły: obrady, wystawa oraz giełda kolekcjonerska.


7. Szczególnie uroczysty charakter mają organizowane również, co roku, spotkania opłatkowe.8. Członkowie naszego oddziału  uczestniczą także w wielu spotkaniach kolekcjonerskich na terenie całego kraju ( Rykowisko Galicyjskie, Gala Myśliwska w Krasiczynie, Hubertus Spalski, Hubertus Tarnowski,  Hunertus Świętokrzyski, Cietrzewisko, Noworoczne spotkanie w Obornikach Śląskich i innych).


9. Nie zapominamy także o tym, że członkami KKiKŁ  są myśliwi. Organizujemy, więc klubowe polowania. Dotychczas odbyły się już cztery – trzy jesienno zimowe na dziki ( w Charsznicy i Lanckoronie) oraz także w Charsznicy - wiosenne na rogacze.10.  Oddział nasz posiada redagowaną przez Marka P. Krzemienia własną, poświeconą kolekcjonerstwu i kulturze łowieckiej szpaltę, na łamach „Łowca Galicyjskiego”.


   Omawiając działalność Galicyjskiego Oddziału  K. K. i K. Ł. nie sposób  na koniec nie wspomnieć o  osobistej aktywności jego członków, żeby wymienić chociażby udział Bogdana Kowalcze w wystawach kolekcjonerskich na terenie całego kraju czy też działalności publicystycznej kolegów Marka P. Krzemienia oraz Waldemara Smolskiego.       

Bogdan Kowalcze
Foto  Magdalena Langer